RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środki społeczne dla grup docelowych: niepełnosprawni i osoby starsze

Zatrudnienie i polityka społeczna

Niepełnosprawność to rzeczywistość wielowymiarowa. Niektóre osoby zmagają się z nią przez całe życie, natomiast innych dotyka jedynie w podeszłym wieku. Na ogół osoby starsze lub niepełnosprawne nie są równe w ujęciu warunków życia i pracy. Ponadto Unia Europejska stoi w obliczu bezprecedensowego wstrząsu demograficznego, który będzie miał poważne oddziaływanie na całe społeczeństwo. Na szczeblu europejskim instytucje pomagają państwom członkowskim tworzyć społeczeństwo otwarte dla wszystkich poprzez wzmocnienie współpracy między nimi oraz promowanie gromadzenia, wymiany i przetwarzania porównywalnych danych, statystyk oraz dobrych praktyk.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony