RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociale acties voor bepaalde doelgroepen: handicaps en vergrijzing

Werkgelegenheid en sociaal beleidLeven met een handicap is een veelzijdige problematiek. Sommige mensen kampen hun hele leven met een handicap, anderen alleen in hun laatste levensfase. In het algemeen kunnen de gevolgen van een handicap en van het ouder worden per persoon verschillen wat levens- en werkomstandigheden betreft. Daarnaast doen zich in de Europese Unie ongekende demografische aardverschuivingen voor, die een grote impact op de maatschappij als geheel zullen hebben. Op Europees niveau dragen de instellingen bij tot de totstandbrenging van een voor ieder toegankelijke maatschappij door de lidstaten. Zij doen dat door de samenwerking met en tussen de lidstaten te versterken en door de verzameling, uitwisseling en verdere uitwerking van vergelijkbare gegevens, statistieken en goede praktijken te stimuleren.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven