RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sociální opatření pro cílové skupiny: zdravotní postižení a stáří

Zaměstnanost a sociální politika

Zdravotní postižení je mnohostrannou realitou. Některé jedince postihuje po celý jejich život a jiné pouze na konci jejich života. Jedinci, kteří dosáhli stáří nebo trpí nějakým postižením, nemají obecně rovné životní a pracovní podmínky. Kromě toho Evropská unie čelí bezprecedentnímu demografickému otřesu, který bude mít velký dopad na společnost jako celek. Na Evropské úrovni pomáhají instituce členským státům vytvářet společnost, která je dostupná všem, posilováním spolupráce s nimi a mezi nimi a podporou sběru, výměny a zpracování srovnatelných údajů, statistických dat a osvědčených postupů.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky