RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Социални мерки за целевите групи: увреждания и старост

Заетост и социална политика

Уврежданията са многостранна реалност. Те засягат някои лица през цялото им съществуване, а други само към края на живота им. По принцип лицата, които са достигнали до старост или страдат от недъг, не са равнопоставени по отношение на условията на живот и труд. Освен това Европейският съюз е изправен пред безпрецедентен демографски катаклизъм, който ще предизвика първостепенно отражение върху обществото като цяло. На европейско равнище институциите помагат на държавите-членки да създадат общество, достъпно за всички, чрез укрепване на сътрудничеството с тях и между тях и насърчаване на събирането, обмена и обработката на сравними данни, статистики и добри практики.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата