RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemenskapens sysselsättningspolitik

Sysselsättning och socialpolitik

Europeiska unionens åtgärder bidrar till att minska arbetslösheten och att skapa anställningskvalitet, bland annat genom Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. I samband med den internationella krisen har ytterligare insatser gjorts för att skydda den befintliga sysselsättningen och skapa nya arbetstillfällen.

Mer än tio miljarder euro investeras varje år genom Europeiska socialfonden (ESF) för att förbättra befolkningens sysselsättningsmöjligheter. Projekten medfinansieras av medlemsstaterna och stöder företagens anpassning till förändringarna av den ekonomiska och sociala konjunkturen. De främjar arbetstagarnas tillträde till livslångt lärande och kompetensutveckling.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början