RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Politika Spoločenstva v oblasti zamestnanosti

Zamestnanosť a sociálna politika

Činnosť Európskej únie prispieva k zníženiu úrovne nezamestnanosti a zvýšeniu kvality zamestnanosti najmä prostredníctvom Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. V kontexte medzinárodnej finančnej krízy boli prijaté ďalšie opatrenia zamerané na ochranu existujúcej zamestnanosti a vytváranie nových pracovných príležitostí.

Každý rok sa investuje viac ako 10 miliárd EUR prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF) s cieľom zlepšiť perspektívy zamestnanosti obyvateľov. Projekty spolufinancované členskými štátmi podporujú snahu spoločností prispôsobiť sa vývoju hospodárskej a sociálnej situácie. Podporujú prístup k celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave s cieľom rozvíjať zručnosti pracovníkov.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok