RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Polityka zatrudnienia UE

Zatrudnienie i polityka społeczna

Działania Unii Europejskiej przyczyniają się do ograniczenia stóp bezrobocia oraz poprawy jakości miejsc pracy, szczególne za sprawą strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W kontekście międzynarodowego kryzysu finansowego podjęto dodatkowe środki na rzecz ochrony istniejących miejsc pracy oraz tworzenia nowych możliwości.

Każdego roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) inwestowane jest ponad 10 mld euro w poprawę możliwości zatrudnienia obywateli. Projekty, współfinansowane przez państwa członkowskie, wspierają przedsiębiorstwa w procesie dostosowywania się do zmian sytuacji społeczno-gospodarczej. Promują one dostęp do programów uczenia się przez całe życie oraz szkoleń na rzecz rozwoju kompetencji pracowników.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony