RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Communautair werkgelegenheidsbeleid

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De initiatieven van de Europese Unie (EU) helpen de werkloosheid terug te dringen en de kwaliteit van de banen te verbeteren, met name op basis van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. In het licht van de huidige internationale economische crisis worden bijkomende inspanningen geleverd om de bestaande banen te beschermen en nieuwe kansen te creëren.

Jaarlijks wordt uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds (ESF) meer dan 10 miljard euro geïnvesteerd om de kansen van de bevolking op de arbeidsmarkt te verbeteren. De projecten, die medegefinancierd worden door de lidstaten, helpen ondernemingen zich aan te passen aan de evolutie van de economische en sociale situatie. Zij bevorderen de toegang tot levenslang leren met het oog op de ontwikkeling van de competenties van de werknemers.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven