RSS
Innéacs A - Z

Beartais fostaíochta Chomhphobail

Beartas fostaíochta agus sóisialta

Rannchuidíonn obair an Aontais Eorpaigh le rátaí dífhostaíochta a laghdú agus cáilíocht post a fheabhsú, go háirithe trí bhíthin Straitéis Liospóin i leith fáis agus fostaíochta. I gcomhthéacs na géarchéime idirnáisiúnta airgeadais, glacadh bearta breise chun na poist atá anois ann a chosaint agus deiseanna nua a chruthú.

Gach bliain infheistítear breis is EUR 10000 milliún trí Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) chun ionchais fostaíochta a fheabhsú don daonra. Tacaíonn tionscadail, arna gcomh-mhaoiniú ag Ballstáit, le cuideachtaí chun iad féin a oiriúnú d’fhorbairtí sa chor eacnamaíoch agus sóisialta. Cothaíonn siad rochtain ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus ar oiliúint chun scileanna oibrithe a fhorbairt.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh