RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fællesskabets beskæftigelsespolitik

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Den Europæiske Unions (EU) handlinger skal bidrage til at sænke arbejdsløsheden og øge kvaliteten i beskæftigelsen, især gennem Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse. På baggrund af den internationale økonomiske krise er der iværksat en særlig indsats for at opretholde beskæftigelsen og skabe nye muligheder.

Hvert år investerer Den Europæiske Socialfond (ESF) mere end 10 milliarder euro for at skabe bedre beskæftigelsesmuligheder for befolkningen. Projekterne samfinansieres af medlemsstaterne, og projekterne skal støtte erhvervslivets tilpasning til den økonomiske og sociale konjunkturudvikling. Projekterne støtter arbejdstagernes adgang til livslang læring og kompetenceudvikling.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top