RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Политики за заетост на Общността

Заетост и социална политика

Работата на Европейския съюз допринася за намаляване ръста на безработицата и за подобряване на качеството на работните места, в частност чрез Лисабонската стратегия за растеж и работни места. В контекста на международната финансова криза са предприети допълнителни мерки за запазване на съществуващите работни места и за създаване на нови възможности.

Ежегодно над 10 милиарда евро се инвестират чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) за подобряване на перспективите за работа на населението. Проектите, съвместно финансирани от държавите-членки, подкрепят фирмите при адаптирането към развитието в икономическата и социалната ситуация. Те насърчават достъпа до учене и обучение през целия живот с цел развиванена уменията на работниците.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата