RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrument mikrofinansowy Progress

Unia Europejska (UE) przyjęła nowy instrument finansowy przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw. Na jego podstawie dostęp do mikrofinansowania mają te przedsiębiorstwa, które nie mogą otrzymać kredytu w ramach klasycznego systemu bankowego.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress.

STRESZCZENIE

Celem nowego Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego *Progress jest udzielanie wsparcia w zakładaniu i rozwijaniu w Unii Europejskiej (UE) małych przedsiębiorstw lub jednoosobowych działalności gospodarczych.

Instrument przeznaczony jest dla osób, które mają trudności z uzyskaniem tradycyjnego kredytu. Jest on dostępny dla:

  • osób bezrobotnych, osób zagrożonych utratą pracy, osób biernych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób w trudnej sytuacji,
  • mikroprzedsiębiorstw *, w szczególności w gospodarce socjalnej, lub zatrudniających osoby znajdujące się w sytuacji wykluczenia społecznego.

Finansowanie przekazywane jest podmiotom publicznym i prywatnym z państw UE, które udzielają mikrofinansowania. Realizacja instrumentu odbywa się poprzez następujące działania:

  • gwarancje i instrumenty podziału ryzyka,
  • instrumenty kapitałowe,
  • instrumenty dłużne,
  • środki uzupełniające, w szczególności za prowadzenie działalności informacyjnej, monitorowania, kontroli, audytu i oceny wdrażania instrumentu.

Budżet instrumentu na lata 2010–2013 wynosi 100 mln euro. Wdrożony jest w ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) (DE) (EN) (FR), Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) (EN) i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Pojęcia kluczowe
  • Mikrofinansowanie: w UE mikrokredyt zdefiniowany jest jako kredyt na kwotę poniżej 25 000 euro.
  • Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż dziesięć osób. W UE małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 91% wszystkich przedsiębiorstw i 99% młodych przedsiębiorstw. Jedna trzecia spośród nich zakładana jest przez osoby bezrobotne.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja 283/2010/UE

8.4.2010

-

Dz.U. L 87 z 7.4.2010

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony