RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Progress-microfinancieringsfaciliteit (EPMF)

De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe financieringsfaciliteit aangenomen voor micro-ondernemingen. Daarmee kunnen microfinancieringen worden verleend aan personen die geen kredieten kunnen bekomen via het traditioneel banksysteem.

BESLUIT

Besluit 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting.

SAMENVATTING

De nieuwe Europese microfinancieringsfaciliteit*Progress (IEMP) streeft naar de oprichting en uitbreiding van micro-ondernemingen en verleent middelen aan mensen die zich als zelfstandige willen vestigen in de Europese Unie (EU).

Deze faciliteit is bedoeld voor mensen die moeilijkheden ondervinden op de traditionele kredietmarkt en richt zich tot:

  • werklozen en mensen die hun baan dreigen te verliezen, inactieven, mensen die bedreigd worden met sociale uitsluiting of maatschappelijk kwetsbare personen;
  • micro-ondernemingen *, voornamelijk op het terrein van de sociale economie of ondernemingen die personen tewerkstellen die sociaal uitgesloten zijn.

De financieringen worden toegekend aan openbare en particuliere instanties die microfinancieringen verstrekken in de EU-lidstaten. Daarom wordt de EPMF aangewend voor volgende soorten acties:

  • garanties en instrumenten voor risicodeling;
  • eigenvermogensinstrumenten;
  • schuldinstrumenten;
  • aanvullende maatregelen voor onder andere de uitvoering van communicatieactiviteiten, toezicht, controle, audit en evaluatie bij de werking van de faciliteit.

De begroting van de EPMF bedraagt 100 miljoen EUR voor de periode 2010-2013 en wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) (DE) (EN) (FR), het Europees Investeringsfonds (EIF) (EN) en de internationale financieringsinstellingen.

Belangrijkste begrippen
  • Microfinanciering: in de EU worden onder microkrediet leningen verstaan onder 25 000 EUR.
  • Micro-onderneming: onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn. In de EU vertegenwoordigen de kleine en micro-ondernemingen 91 % van de ondernemingen en 99 % van de jonge ondernemingen. Een derde hiervan wordt opgericht door werklozen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Besluit 283/2010/EU

8.4.2010

-

PB L 87 van 7.4.2010

Laatste wijziging: 01.06.2010

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven