RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mikrofinansieringsfacilitet Progress (IEMP)

Den Europæiske Union (EU) har godtaget et nyt finansieringsinstrument forbeholdt mikrovirksomheder. Dette instrument gør det muligt at tilbyde mikrofinansieringer til dem som ikke kan optage lån gennem det klassiske banksystem.

DOKUMENT

Afgørelse 283/2010/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 25. marts 2010 om et europæisk mikrofinansieringsfacilitet Progress til fremme af beskæftigelsen og den sociale integration.

RESUMÉ

Det nye europæiske mikrofinansieringsfacilitet *Progress sigter mod at fremme oprettelsen og udviklingen af små eller selvstændige virksomheder indenfor den Europæiske Union (EU).

Dette instrument er forbeholdt personer som har vanskeligt ved at optage et traditionelt lån. Det henvender sig til:

  • arbejdsløse, personer som er i fare for at miste deres arbejde, personer udenfor arbejdsstyrken, personer som er i fare for social udelukkelse samt sårbare personer
  • mikrovirksomheder *, særligt socioøkonomiske foretagender eller virksomheder som ansætter socialt ekskluderede personer.

Finansieringerne tildeles EU-landenes offentlige og private mikrofinansieringsorganisationer. IEMP anvendes ved hjælp af:

  • risikodelingsgarantier og -instrumenter
  • egenkapitalinstrumenter
  • finansieringsinstrumenter ved gældsætning
  • supplerende tiltag, særligt til gennemførelse af kommunikation,opfølgning, kontrol, revision og evaluering af instrumentets indførelse.

Budgettet for IEMP er på 100 millioner euro for perioden 2010-2013. Det indføres i tæt samarbejde med den Europæiske Investeringsbank (EIB) (DE) (EN) (FR), den Europæiske Investeringsfond (EIF) (EN) og de internationale finansinstitutioner.

Nøgleord
  • Mikrofinansiering: indenfor EU er en mikrokredit et finansielt lån på under 25 000 euro.
  • Mikrovirksomhed: virksomhed som har mindre end ti ansatte. Indenfor EU repræsenterer de små virksomheder eller mikrovirksomhederne 91 % af alle virksomheder og 99 % af de unge virksomheder. En tredjedel af disse virksomheder er oprettet af arbejdsløse.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 283/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87 af 7.4.2010

Seneste ajourføring: 01.06.2010

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top