RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Programmet för ömsesidigt lärande på sysselsättningsområdet

Programmet för ömsesidigt lärande uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta erfarenheter och bästa praxis på sysselsättningsområdet.

Programmet syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna, oavsett om det är på nationell, regional eller lokal nivå. Samarbeten förs inom nyckelområdena för den europeiska sysselsättningsstrategin, som är en väsentlig del av strategin Europa 2020.

Programmet bidrar sålunda till de mål som gäller sysselsättning och social integration som ska uppnås av Europeiska unionen (EU) innan 2020, för att:

  • 75 % av alla individer mellan 20 och 64 år ska ha ett arbete;
  • andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara mindre än 10 % och att 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning;
  • antalet individer som hotas av fattigdom ska minskas med 20 miljoner.

På samma sätt ska programmet för ömsesidigt lärande delta i den öppna samordningsmetodens allmänna mål, för att uppnå konvergens i sysselsättningspolitiken.

Programmets verkställande

Programmet föreskriver tre typer av åtgärder:

  • temaseminarier om de viktigaste politiska prioriteringarna som rör sysselsättningen, under vilka beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och andra berörda kan diskutera verkställandet av strategin Europa 2020;
  • möten för "inbördes utvärdering", som samlar representanter för de nationella regeringarna och oberoende experter runt särskilda politiska frågor, för att underlätta överförande av bästa praxis mellan medlemsstaterna;
  • uppföljning och spridning av resultaten av åtgärder till en större grupp aktörer på nationell nivå.

Programmet är öppet för deltagande för EU:s medlemsstater, för länder som kandiderar till medlemskap och till länderna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Finansiering

Progressprogrammet för sysselsättning och ekonomisk solidaritet finansierar åtgärderna för ömsesidigt lärande. Detta program stöder i synnerhet samarbetet mellan EU:s medlemsstater när det handlar om politik och innovativa angreppssätt inom sysselsättningsområdet.

Bakgrund

Programmet för ömsesidigt lärande startades om 2004 efter att den europeiska insatsen för sysselsättningen (DE) (EN) (ES) (FR) (European Employment Task Force) slutförts. Denna insats betonar vikten av att utbyta bästa praxis inom sysselsättningsområdet.

Senast ändrat den 30.06.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början