RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Het programma voor wederzijds leren op het gebied van de werkgelegenheid

Het programma voor wederzijds leren moedigt de lidstaten aan hun ervaringen en goede praktijken inzake werkgelegenheidsbeleid te delen.

Het programma beoogt een betere en intensievere samenwerking tussen de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De samenwerkingsinitiatieven situeren zich op de kerngebieden van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS), die een integrerend deel van de Europa 2020-strategie uitmaakt.

Het programma draagt aldus bij aan de doelstellingen inzake werkgelegenheid en sociale insluiting die de Europese Unie (EU) tegen 2020 moet halen. De EU wil namelijk dat:

  • 75 % van de personen tussen 20 en 64 jaar een baan heeft;
  • het schooluitvalcijfer minder dan 10 % bedraagt en dat 40 % van de jongeren een diploma hoger onderwijs behaalt;
  • het aantal door armoede bedreigde personen met 20 miljoen daalt.

Het programma voor wederzijds leren kadert ook in de algemene doelstellingen van de open coördinatiemethode (OCM) voor de onderlinge afstemming van het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten.

Uitvoering van het programma

Het programma omvat drie soorten initiatieven:

  • thematische seminars over de prioriteiten van het werkgelegenheidsbeleid, tijdens welke de beleidsmakers, de sociale partners en andere betrokken partijen kunnen overleggen over de uitvoering van de Europa 2020-strategie;
  • peer review meetings”, waaraan vertegenwoordigers van de nationale regeringen en onafhankelijke deskundigen deelnemen, die betrekking hebben op specifieke beleidskwesties en die de overdracht van goede praktijken tussen de lidstaten moeten vergemakkelijken;
  • follow-up en verspreiding van de resultaten van de initiatieven onder een grotere groep betrokken actoren op nationaal niveau.

Deelname aan het programma is mogelijk voor de lidstaten van de EU, de kandidaat-lidstaten en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

Financiering

Het Progress-programma voor werkgelegenheid en solidariteit financiert de activiteiten met betrekking tot wederzijds leren. Dat programma ondersteunt namelijk de samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van werkgelegenheidsbeleid en vernieuwende benaderingen van het werkgelegenheidsthema.

Context

Het programma voor wederzijds leren werd in 2004 nieuw leven ingeblazen naar aanleiding van de conclusies van de Europese taskforce voor de werkgelegenheid Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) , waarin werd gewezen op het belang van de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van werkgelegenheid.

Laatste wijziging: 30.06.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven