RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Keskinäisen oppimisen ohjelma työllisyysalalla

Keskinäisen oppimisen ohjelmassa edistetään jäsenvaltioiden välistä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa työllisyyspolitiikan alalla.

Ohjelman tavoitteena on parantaa ja kehittää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Yhteistyötoimet toteutetaan Euroopan työllisyysstrategian avainaloilla; kyseinen strategia on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa.

Ohjelmalla edistetään niitä tavoitteita, jotka Euroopan unionin (EU) on saavutettava vuoteen 2020 mennessä työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden aloilla, jotta

  • 75 prosenttia 20–64-vuotiaiden ikäryhmästä kävisi työssä
  • lasketaan koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 prosenttiin ja nostetaan korkea‑asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten osuus 40 prosenttiin
  • poistetaan köyhyysvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.

Keskinäisen oppimisen ohjelmalla tuetaan myös avoimen koordinointimenetelmän yleistavoitteita työllisyyspolitiikkojen lähentämiseksi.

Ohjelman toteuttaminen

Ohjelmaan kuuluu kolmenlaisia toimia

  • työllisyyspolitiikan painopisteitä koskevat teemaseminaarit, joissa päättäjät, työmarkkinaosapuolet ja muut tahot voivat keskustella Eurooppa 2020 ‑strategian täytäntöönpanosta
  • vertaisarviointiin liittyvät kokoukset, joissa kansallisten hallitusten edustajat ja riippumattomat asiantuntijat käsittelevät toimintalinjoihin liittyviä erityiskysymyksiä edistääkseen hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken
  • toiminnasta saatujen tulosten seuranta- ja levitystoimet, jotka koskevat laajempaa joukkoa kansallisen tason toimijoita.

Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltiot, ehdokasvaltiot ja Euroopan talousalueen maat (ETA‑maat).

Rahoitus

Keskinäistä oppimista koskevat toimet rahoitetaan työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta Progress-ohjelmasta. Tästä ohjelmasta tuetaan EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä työllisyyspolitiikan ja työllisyyteen liittyvien innovatiivisten lähestymistapojen alalla.

Taustaa

Keskinäisen oppimisen ohjelma käynnistettiin uudelleen vuonna 2004 Euroopan työllisyystyöryhmän (DE) (EN) (ES) (FR) päätelmien pohjalta; niissä korostettiin työllisyysalan hyvien käytäntöjen vaihtamisen merkitystä.

Viimeisin päivitys 30.06.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun