RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska observationsorganet för sysselsättning

Europeiska observationsorganet för sysselsättning har som mål att underlätta utbyte av information mellan medlemsstater och att analysera arbetsmarknadstrender i Europeiska unionen (EU). Det bistår Europeiska kommissionen i utarbetandet av EU:s sysselsättningspolitik.

RÄTTSAKT

Resolution of the Council and of the Ministers for Labour and Social Affairs, meeting within the Council of 30 November 1989 on setting up a European employment survey [OJ C 328, 30.12.1989]. (Om inrättandet av ett europeiskt observationsorgan för sysselsättning.)

SAMMANFATTNING

Europeiska observationsorganet för sysselsättning är ett system som används av Europeiska unionen (EU) för information om sysselsättningspolitik och arbetsmarknadstrender. Det har till uppgift att analysera den förutsägbara utvecklingen på arbetsmarknaden, i synnerhet i de aktivitetssektorer som påverkas mest av inrättandet av den inre marknaden.

Dess huvudsakliga uppgifter är:

  • att samla in uppgifter och statistik från EU:s medlemsstater;
  • att granska utvecklingen per sektor i stora drag;
  • att sprida resultaten till de som ansvarar för ekonomi och socialpolitik, i synnerhet arbetsmarknadens parter.

Observationsorganet består av representanter för medlemsländerna samt för länderna som kandiderar till EU och länderna som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det fungerar tack vare en styrgrupp och ett nätverk av experter.

SYSDEM (System of Documentation, Evaluation and Monitoring of Employment Policies)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) är ett nätverk av experter som hör till fristående nationella forskningsinstitut. Nätverket bidrar till genomförandet av observationsorganets uppgifter genom att:

  • ta fram rapporter om utvärdering och forskning avseende arbetsmarknadspolitikens effekter;
  • analysera den europeiska sysselsättningsstrategin;
  • analysera nationella handlingsplaner för sysselsättning.
Senast ändrat den 20.05.2011

Se även

  • Europeiska observationsorganet för sysselsättning (DE) (FR) (EN) , webbplats
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början