RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă (OEOFM)

Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă (OEOFM) are ca obiectiv facilitarea schimburilor de informaţii între statele membre şi analizarea tendinţelor pieţelor muncii în Uniunea Europeană (UE). Acesta asistă Comisia Europeană în elaborarea politicii europene a forţei de muncă.

ACT

Rezoluţia Consiliului şi a miniştrilor pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, reuniţi în cadrul Consiliului, din 30 noiembrie 1989 privind crearea unui Observator european pentru ocuparea forţei de muncă [JO C 328 din 30.12.1989].

SINTEZĂ

Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă (OEOFM) este un sistem de informare cu privire la politicile privind ocuparea forţei de muncă şi tendinţele pieţelor muncii în Uniunea Europeană (UE). Acesta are ca misiune analizarea evoluţiei previzibile a pieţelor muncii, în special în sectoarele de activitate cele mai afectate de finalizarea pieţei interne.

Principalele sale misiuni sunt:

  • colectarea de informaţii şi de date statistice din cadrul statelor membre ale UE;
  • analiza evoluţiilor importante pentru fiecare sector;
  • difuzarea rezultatelor către responsabilii economici şi sociali, în special partenerii sociali europeni.

Observatorul este alcătuit din reprezentanţii statelor membre, ai ţărilor candidate la UE şi ai ţărilor membre ale Spaţiului Economic European (SEE). Acesta funcţionează cu ajutorul unei celule de supraveghere şi al unei reţele de experţi.

Sistemul comunitar de documentare asupra ocupării forţei de muncă (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) este o reţea de experţi, care fac parte din unele institute naţionale de cercetare independente. Această reţea contribuie la punerea în aplicare a misiunilor OEOFM, datorită:

  • realizării de rapoarte de evaluare şi de cercetare, privind impactul politicii forţei de muncă;
  • analiza priorităţilor politice în materie de ocupare a forţei de muncă;
  • analiza programelor naţionale de reformă pentru ocuparea forţei de muncă.
Ultima actualizare: 20.05.2011

Consultaţi şi

  • Site-ul de internet al Observatorului european pentru ocuparea forţei de muncă (DE) (FR) (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii