RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ)

Celem Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ) jest ułatwianie wymiany informacji między państwami członkowskimi i analiza tendencji na rynkach pracy w Unii Europejskiej (UE). EOZ wspomaga Komisję Europejską w przygotowaniu europejskiej polityki zatrudnienia.

AKT

Rezolucja Rady, ministrów pracy i spraw społecznych zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca utworzenia Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia [Dz.U. C 328 z 30.12.1989].

STRESZCZENIE

Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ) to system informowania o polityce zatrudnienia i tendencjach na rynkach pracy w Unii Europejskiej (UE). Jego misją jest analizowanie prawdopodobnych trendów na rynku zatrudnienia, w szczególności w sektorach, na które urzeczywistnienie idei rynku wewnętrznego miało największy wpływ.

Do głównych zadań należy:

  • zbieranie informacji i danych statystycznych w państwach członkowskich UE,
  • analiza głównych trendów w sektorach,
  • przekazywanie wyników decydentom ekonomicznym i społecznym, a w szczególności europejskim partnerom społecznym.

Obserwatorium składa się z przedstawicieli państw członkowskich, państw kandydujących do UE oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Działa dzięki komórce pilotażowej i sieci ekspertów.

Wspólnotowy System Dokumentacji Zatrudnienia (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) jest siecią ekspertów należącą do niezależnych krajowych instytutów badawczych. Sieć przyczynia się do realizowania zadań postawionych przez EOZ dzięki:

  • tworzeniu sprawozdań z oceny i badań wpływu polityki na rynek pracy,
  • analizie priorytetów politycznych w zakresie zatrudnienia,
  • analizie narodowych programów reformy zatrudnienia.
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2011

Zobacz także

  • Strona internetowa Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (DE) (FR) (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony