RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO)

Cílem Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (EEO) je usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a analyzovat trendy na trzích práce v Evropské unii (EU). Agentura pomáhá Evropské komisi vytvářet evropskou politiku zaměstnanosti.

AKT

Rozhodnutí Rady a ministrů práce a sociálních věcí shromážděných v Radě ze dne 30. listopadu 1989 o založení Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (Úř. věst. C 328 ze dne 30.12.1989)

PŘEHLED

Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO) je informační systém o politikách zaměstnanosti a trendech na trzích práce v Evropské unii (EU). Jejím posláním je analyzovat předpokládaný vývoj na trzích práce zvláště v oblastech činnosti nejvíce zasažených dokončením jednotného trhu.

K hlavním úkolům agentury patří:

  • sběr informací a statistických údajů od členských států EU;
  • analýza vývoje v jednotlivých odvětvích;
  • zveřejňování výsledků odpovědným hospodářským a sociálním činitelům, zvláště evropským sociálním partnerům.

Agenturu tvoří zástupci členských států, států kandidujících na vstup do EU a členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP). Její činnost zajišťuje kontrolní středisko a síť odborníků.

Systém Společenství pro dokumentaci zaměstnanosti (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) je síť nezávislých odborníků z vnitrostátních výzkumných ústavů. Tato síť přispívá k naplňování cílů EEO:

  • vypracováváním hodnotících a výzkumných zpráv týkajících se dopadu politiky trhu práce;
  • analyzováním politických priorit v oblasti zaměstnanosti;
  • analyzováním vnitrostátních programů pro reformu zaměstnanosti.
Poslední aktualizace: 20.05.2011

Viz také

  • Internetová stránka Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (DE) (FR) (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky