RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Icke-diskriminering och förbindelser med det civila samhället

Sysselsättning och socialpolitik

Kampen mot diskriminering har varit en av Europeiska unionens mest angelägna uppgifter alltsedan unionen inrättades. Även om såväl direkt som indirekt diskriminering betraktas i EU-lagstiftningen som en straffbar handling händer det dagligen att människor i Europa på grund av godtyckliga kriterier förhindras från att utvecklas fullt ut i samhället och i yrkeslivet. Under många år har man fokuserat på att förebygga diskriminering på grund av medborgarskap eller kön. Sedan 1999 har EU utvidgat sina insatser och befogenheter till att omfatta diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Mer än på något annat område har det civila samhällets organisationer här en väsentlig roll som medlare mellan institutionerna och medborgarna.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början