RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Antidiskriminácia a vzťahy s občianskou spoločnosťou

Zamestnanosť a sociálna politika

Európska únia (EÚ) považovala od svojho vytvorenia boj proti diskriminácii za jednu zo svojich najdôležitejších úloh. Diskriminácia, či už priama, alebo nepriama, sa síce v európskej legislatíve považuje za trestný čin, jednotlivci v celej Európe však každodenne čelia obmedzeniam vo vzťahu k plnohodnotnému spoločenskému alebo profesionálnemu životu v súvislosti s uplatňovaním náhodných kritérií. Niekoľko rokov sa dôraz kládol na prevenciu diskriminácie na základe národnosti alebo pohlavia. Od roku 1999 sa právomoci EÚ rozšírili a zahrnuli aktivity zamerané proti diskriminácii na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, telesného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. V tejto oblasti sú viac ako kdekoľvek inde základnými prostredníkmi medzi obyvateľmi a európskymi inštitúciami organizácie občianskej spoločnosti.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok