RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Anti-discriminarea şi relaţiile cu societatea civilă

Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

De la crearea sa, Uniunea Europeană (UE) a privit lupta împotriva discriminării ca una dintre misiunile sale cele mai urgente. Deşi discriminarea, directă sau indirectă, este considerată o infracţiune în temeiul dreptului comunitar, există în fiecare zi, pe întreg teritoriul european, persoane care sunt împiedicate să îşi trăiască pe deplin viaţa socială sau profesională din motive arbitrare. Timp de mulţi ani, accentul s-a pus pe prevenirea discriminării bazate pe criterii de naţionalitate sau sex. Începând cu 1999, competenţele UE s-au extins pentru a include acţiuni împotriva discriminării bazate pe criterii de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. În acest domeniu, mai mult decât în oricare altul, organizaţiile societăţii civile joacă un rol esenţial de intermediere între cetăţeni şi instituţiile europene.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii