RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Walka z dyskryminacją oraz relacje ze społeczeństwem obywatelskim

Zatrudnienie i polityka społeczna

Od momentu utworzenia Unia Europejska (UE) traktuje walkę z dyskryminacją jako jedną ze swoich najważniejszych misji. Chociaż dyskryminacja, tak bezpośrednia, jak i pośrednia, według prawa europejskiego jest przestępstwem, wiele osób w całej Europie nie ma możliwości pełnego zrealizowania swoich ambicji społecznych i zawodowych ze względu na przypadkowe kryteria. Przez kilka lat nacisk nakładano na zapobieganie dyskryminacji ze względu na narodowość lub płeć. Od 1999 r. kompetencje UE zostały rozszerzone, obejmując działania przeciwko dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną. W tym obszarze, jak w żadnym innym, organizacje społeczeństwa obywatelskiego działają jako istotni pośrednicy między obywatelami a instytucjami europejskimi.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony