RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Antidiscriminatie en betrekkingen met de burgermaatschappij

Werkgelegenheid en sociaal beleidAl sinds haar oprichting ziet de Europese Unie (EU) de bestrijding van discriminatie als een van haar dringendste taken. Hoewel directe of indirecte discriminatie door de Europese wetgeving als strafbaar feit is aangemerkt, worden in Europa dagelijks mensen op grond van willekeurige criteria in hun sociale leven of hun loopbaan belemmerd. Jarenlang heeft het accent gelegen op het voorkómen van discriminatie op grond van nationaliteit en geslacht. Sinds 1999 heeft de EU haar actiegebied en bevoegdheden uitgebreid tot discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Meer dan op enig ander gebied spelen maatschappelijke organisaties hierbij een essentiële bemiddelingsrol tussen de instellingen en de burgers.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven