RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u relazzjonijiet mas-soċjetà ċivili

Impjiegi u politika soċjali

Sa mill-ħolqien tagħha, l-Unjoni Ewropea (UE) qieset il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bħala waħda mill-aktar missjonijiet urġenti tagħha. Għalkemm id-diskriminazzjoni, kemm jekk diretta jew indiretta, hi meqjusa bħala reat taħt il-liġi Ewropea, l-individwi madwar l-Ewropa, fuq bażi ta' kuljum, mhux qed jitħallew jgħixu l-ħajja soċjali jew professjonali tagħhom b'mod sħiħ minħabba kriterji każwali. Għal diversi snin l-enfasi tpoġġiet fuq il-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni fuq bażi ta' nazzjonalità jew sess. Sa mill-1999, il-poteri tal-UE tkabbru biex jinkludu azzjoni kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali. F'dan il-qasam, aktar minn kwalunkwe qasam ieħor, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jaġixxu bħala intermedjarji essenzjali bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna