RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Frith-idirdhealú agus caidreamh leis an tsochaí shibhialta

Beartas fostaíochta agus sóisialta

Ó cruthaíodh é tuigtear don Aontas Eorpach (AE) gurb é an comhrac in aghaidh an idirdhealaithe ceann de na misin is práinní dá bhfuil aige. Cé gur coir é an t-idirdhealú, bíodh sé díreach nó indíreach, faoi dhlí na hEorpa, coisctear daoine ar fud na hEorpa ar bhonn laethúil ó shaol iomlán sóisialta nó gairmiúil a chaitheamh de dheasca critéar randamach. Le roinnt blianta anuas cuireadh an bhéim ar idirdhealú a chosc ar fhorais náisiúntachta nó inscne. Ón mbliain 1999 i leith, leathnaíodh cumhachtaí an AE chun gníomhaíocht a chuimsiú in aghaidh an idirdhealaithe ar fhorais bhunús ciníche nó eitnigh, ar fhorais reiligiúin nó chreidimh, mhíchumais, aoise nó treoshuímh ghnéasaigh. Sa réimse seo thar aon réimse eile, gníomhaíonn eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta mar idirghabhálaithe idir saoránaigh agus institiúidí Eorpacha.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh