RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Syrjinnän torjunta ja kansalaisyhteiskunta

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Euroopan unionin perustamisesta lähtien syrjinnän torjunta on katsottu yhdeksi sen tärkeimmistä tehtävistä. Huolimatta siitä, että sekä välitön että välillinen syrjintä on yhteisön lainsäädännön mukaan rikos, Euroopassa estetään joka päivä mielivaltaisin perustein ihmisiä hyödyntämästä täysipainoisesti mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa tai työelämässä. Useiden vuosien ajan painopisteenä on ollut kansalaisuuteen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän ehkäiseminen. Vuodesta 1999 lähtien EU:n toimintaa ja toimivaltaa on laajennettu kattamaan myös toimet rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi tapahtuvan syrjinnän torjumiseksi. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välittäjän rooli yhteisön toimielinten ja kansalaisten välillä on tällä alalla keskeisempi kuin monilla muilla aloilla.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun