RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Diskrimineerimisvastane võitlus ja suhted kodanikuühiskonnaga

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Euroopa Liit (EL) on algusest peale pidanud diskrimineerimisvastast võitlust üheks oma pakilisemaks ülesandeks. Kuigi nii otsene kui kaudne diskrimineerimine on Euroopa seaduste kohaselt kuritegu, takistab meeldevaldsete kriteeriumide rakendamine kogu Euroopas iga päev inimesi ühiskonna- või tööelus täiel määral osalemast. Paljude aastate vältel oli tähelepanu keskpunktis diskrimineerimine rahvusliku päritolu või soo tõttu. Alates 1999. aastast on ELi pädevust laiendatud ning nüüd hõlmab see ka diskrimineerimist rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu. Selles valdkonnas on kodanikuühiskonna organisatsioonidel rohkem kui üheski teises valdkonnas täita oluline roll kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahendajana.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles