RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ungdom

Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Ungdomsverksamheterna bidrar till att ge ungdomar allmän och yrkesinriktad utbildning, rörlighet och integration i yrkeslivet och samhället samt att utveckla ett aktivt medborgarskap hos ungdomar i Europeiska unionen. Den europeiska ungdomspakten (2005) främjar förverkligandet av dessa utmaningar. Inom ramen för strategin för sysselsättning och social integration stöder programmet ”Aktiv ungdom” samarbete mellan de olika aktörerna på området ungdom, uppmuntrar utbyte mellan ungdomar och ger dem möjlighet att delta i frivilligverksamhet för att utveckla ett aktivt medborgarskap.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början