RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mládež

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Činnosti zamerané na mládež prispievajú k vzdelávaniu, príprave, mobilite, odbornej a sociálnej integrácii, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí v rámci Európskej únie (EÚ). Európsky pakt mládeže (2005) poskytuje podporu na splnenie všetkých týchto výziev. Ako súčasť stratégie zamestnanosti a sociálnej inklúzie podporuje program Mládež v akcii spoluprácu medzi rozličnými aktérmi angažovanými v oblasti mládeže, podnecuje výmeny medzi mladými a umožňuje im zúčastňovať sa na dobrovoľníckych činnostiach s cieľom rozvíjať aktívne občianstvo.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok