RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Младеж

Образование, обучение, младеж, спорт

Мерките, фокусирани към младежта, допринасят за образованието, обучението, мобилността, професионалната и социалната интеграция, както и за развитието на активната гражданска позиция на младите хора в рамките на Европейския съюз (ЕС). Европейският пакт за младежта (2005 г.) предлага подкрепа за справяне с всички тези предизвикателства. Като част от стратегията за заетост и социално приобщаване, програмата „Младежта в действие” подкрепя сътрудничеството между различните фигури, ангажирани в сферата на младежта, насърчава обмена между младите хора и им дава възможност да участват в доброволчески дейности, за да развиват активна гражданска позиция.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата