RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)

Această rezoluţie stabileşte un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului pentru perioada 2010-2018, în scopul îmbunătăţirii cooperării dintre ţările Uniunii Europene (UE) pentru asigurarea unor oportunităţi mai bune pentru tineri.

ACT

Rezoluţia Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) [Jurnalul Oficial C 311 din 19.12.2009].

SINTEZĂ

Pentru ca Europa să atingă obiectivele privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă stabilite prin Strategia de la Lisabona, este esenţial ca tinerii de ambele sexe să fie bine integraţi atât din punct de vedere social, cât şi din punct de vedere economic. Această integrare promovează, de asemenea, realizarea personală a tinerilor, coeziunea socială şi cetăţenia activă. Totuşi, tinerii se confruntă în continuare cu provocări în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, educaţia şi formarea, sănătatea, participarea şi reprezentarea în procesul democratic. Prin urmare, a fost conceput un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, cu scopul de a le oferi tinerilor din Europa oportunităţi mai bune.

Acest cadru reînnoit se bazează pe comunicarea Comisiei din aprilie 2009 referitoare la noua strategie a Uniunii Europene (UE) în domeniul tineretului. Scopul cadrului este de a spori eficienţa şi eficacitatea cooperării Europene prin stabilirea unei strategii pentru deceniul următor, pornind de la progresele înregistrate şi de la experienţa acumulată din cadrul anterior.

Cooperarea europeană în domeniul tineretului în perioada 2010-2018

Cooperarea europeană în domeniul tineretului în perioada 2010-2018 are două obiective interdependente:

 • crearea unui număr mai mare de oportunităţi egale în educaţie şi pe piaţa forţei de muncă;
 • promovarea cetăţeniei active, a incluziunii sociale şi a solidarităţii.

În acest scop, sunt concepute şi promovate iniţiative specifice care vizează tinerii şi iniţiative de integrare pentru încorporarea chestiunilor privind tineretul în alte politici. Cadrul reînnoit prezintă opt domenii de acţiune în care trebuie luate iniţiative transsectoriale pentru sprijinirea tinerilor:

 • educaţie şi formare;
 • ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat;
 • sănătate şi bunăstare;
 • participare;
 • activităţile de voluntariat;
 • incluziunea socială;
 • tineretul în lume;
 • creativitate şi cultură.

Cooperarea europeană în domeniul tineretului trebuie să promoveze mai multe principii directoare, în special:

 • promovarea egalităţii de gen;
 • combaterea tuturor formelor de discriminare;
 • luarea în considerare a diferenţelor dintre tineri, în special în ceea ce priveşte dezavantajele;
 • garantarea participării tinerilor la elaborarea politicilor.

Cooperarea europeană trebuie să se bazeze pe dovezi, să fie relevantă şi concretă, cu rezultate clare şi vizibile care să fie prezentate, evaluate şi difuzate periodic. Cooperarea ar trebui pusă în aplicare printr-un cadru reînnoit al metodei deschise de coordonare (DE) (EN) (FR). În acest scop este nevoie de angajamentul politic al ţărilor UE şi de metode de lucru bazate pe:

 • o serie de cicluri de lucru de câte 3 ani (primul ciclu acoperă perioada 2010-2012);
 • o prioritate tematică generală pentru fiecare trio de preşedinţii şi priorităţi specifice care să contribuie la prioritatea tematică generală stabilite pentru fiecare ţară care deţine preşedinţia (priorităţile pentru perioada din 2010 până la mijlocul anului 2011 sunt formulate în anexa rezoluţiei);
 • instrumente de punere în aplicare (consolidarea cunoştinţelor, învăţarea reciprocă, rapoartele privind progresele înregistrate, difuzarea rezultatelor, monitorizarea procesului, dialogul cu tinerii, mobilizarea programelor şi fondurilor UE).

În acest cadru reînnoit pentru cooperarea europeană trebuie consolidate activităţile pentru tineret. Acestea ar trebui susţinute şi recunoscute pentru contribuţia lor socială şi economică. Discuţia ar trebui să se concentreze pe formare, pe recunoaşterea competenţelor şi a mobilităţii persoanelor care lucrează cu tinerii şi a liderilor din domeniu, precum şi pe promovarea soluţiilor inovatoare pentru lucrul cu tinerii.

Rolul ţărilor UE şi al Comisiei

Ţările UE sunt invitate să lucreze împreună, pe baza acestei rezoluţii, pentru a consolida cooperarea europeană în domeniul tineretului. Ele trebuie să adopte măsuri la nivel naţional care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite pentru această cooperare.

Comisia este invitată să lucreze împreună cu ţările UE şi să sprijine cooperarea lor în acest cadru. Comisia ar trebui să monitorizeze atingerea obiectivelor, context în care ar trebui să înfiinţeze un grup de lucru pentru a discuta datele privind situaţia tinerilor şi a evalua necesitatea de a elabora noi indicatori în domenii legate de tineret. De asemenea, Comisia ar trebui să propună activităţi de învăţare inter pares şi să iniţieze studii relevante.

Context

Înfiinţat în iunie 2002, cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului prevedea aplicarea metodei deschise de coordonare în acest context, precum şi integrarea chestiunilor privind tineretul în alte politici relevante. Pactul european pentru tineret a fost adoptat în martie 2005 pentru a contribui la atingerea obiectivelor de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă din cadrul strategiei de la Lisabona. Agenda socială reînnoită din iulie 2008 a definit copiii şi tinerii drept una dintre zonele sale de acţiune prioritare.

Ultima actualizare: 22.06.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii