RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ohjelma valtiosta riippumattomien nuorisojärjestöjen tukemiseksi (2004 - 2006)

Arkisto

Vaatimus talousarvion avoimuuden lisäämisestä Euroopan yhteisöissä on saanut Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymään uuden ohjelman nuorisoalalla toimivien kansainvälisten valtiosta riippumattomien organisaatioiden tukemiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 790/2004/EY, tehty 21. huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi [EUVL L 138, 30.4.2004].

TIIVISTELMÄ

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät tämän päätöksen Euroopan yhteisöjen vuoden 2002 varainhoitoasetuksesta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 25. kesäkuuta 2002) johtuvan talousarvion avoimuusvaatimuksen puitteissa. Avoimuuden lisääminen edellyttää perussäädöksen vahvistamista olemassa olevien tukitoimien kattamiseksi. Tämä vaatimus antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilaisuuden tukea lisää valtiosta riippumattomia Euroopan laajuisesti toimivia nuorisojärjestöjä, kuten komission valkoisessa kirjassa "Euroopan yhteisön nuorisopolitiikan uudet tuulet" ilmoitettiin.

2. Nämä järjestöt vahvistavat ja tehostavat yhteisön toimintaa nuorisoalalla osallistumalla muun muassa nuorisovaihtoihin, koulutusohjelmiin, nuorisopolitiikkaa koskeviin paneelikeskusteluihin, yhteisön toimintaa koskevan tiedon levittämiseen sekä nuorten osallistumisen ja aloitteellisuuden edistämiseen.

3. Ohjelman varoista myönnetään avustuksia seuraaville kahdelle lohkolle:

  • toiminta-avustukset Euroopan nuorisofoorumille, joka toimii jäsenten, kansallisten nuorisoneuvostojen ja valtiosta riippumattomien kansainvälisten nuorisojärjestöjen edustajana ja ajaa yleistä eurooppalaista etua
  • toiminta-avustukset valtiosta riippumattomille kansainvälisille nuorisojärjestöille, jotka toimivat voittoa tavoittelemattomina, nuorisoalaa edistävinä organisaatioina tai eurooppalaisena verkostona, joka edustaa voittoa tavoittelemattomia nuorisoalan organisaatioita ja jonka toimintaan nuoret osallistuvat. Toiminta-avustukset valtiosta riippumattomille kansainvälisille nuorisojärjestöille on tarkoitus myöntää vuosittaisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

4. Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta), kolme Euroopan talousalueen maata (ETA - Islanti, Liechtenstein ja Norja) ja kaksi ehdokasmaata (Bulgaria ja Romania) sekä Turkki. Ohjelmaan voivat osallistua myös Kaakkois-Euroopan maiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvat Balkanin maat ja eräät Itsenäisten valtioiden yhteisön maat.

5. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 13 miljoonaa euroa kaudeksi 2004-2006, ja ohjelmassa säädetään, että

  • nuorisofoorumi saa yhteisön osarahoitusta enintään 80 prosenttia talousarviostaan toimintakustannustensa ja toimiensa toteuttamisen kannalta välttämättömien kustannusten rahoittamiseen. Määrärahoja myönnetään aina vähintään 2 miljoonaa euroa.
  • valtiosta riippumattomat kansainväliset nuorisojärjestöt saavat osarahoitusta enintään 80 prosenttia talousarviostaan tavanomaisen toiminnan sujumiseksi välttämättömiin hallinto- ja toimintamenoihin kuten henkilöstökustannuksiin, yleiskustannuksiin, sisäisistä kokouksista aiheutuviin kustannuksiin, julkaisukustannuksiin ja tiedotuskustannuksiin. Osarahoituksen määrää pienennetään asteittain kolmannesta vuodesta alkaen.

Euroopan komissio on vastuussa ohjelman täytäntöönpanosta.

6. Komissio antaa viimeistään 31. joulukuuta 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin ohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

VIITTEET

SäädösVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Päätös N:o 790/2004/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2003/0113]1.5.2004 - 31.12.2006-EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006 , nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007-2013 [EUVL L 327, 24.11.2006].

Viimeisin päivitys 20.02.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun