RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yrkesinriktad utbildning

Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Medborgarna måste få möjlighet att förvärva den färdighet, kunskap och kompetens som krävs av dem i dagens kunskapsbaserade ekonomi. Yrkesinriktad utbildning spelar här en nyckelroll. Det europeiska samarbetet inom yrkesinriktad utbildning siktar till att säkerställa att den europeiska arbetsmarknaden är öppen för alla. Samarbetet grundas på Köpenhamnsprocessen och består i att utveckla gemensamma europeiska ramar och verktyg för att öka öppenhet, erkännande och kvalitet när det gäller kompetens och kvalifikationer samt underlätta rörlighet för studerande och arbetstagare. Europeiskt centrum för yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) är de viktigaste organen till stöd för samarbetet inom yrkesinriktad utbildning.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början