RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Odborné vzdelávanie

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Občania musia mať možnosť získavať zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré sa od nich vyžadujú v dnešnej znalostnej ekonomike. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) zohráva kľúčovú úlohu. Európska spolupráca v oblasti OVP má za cieľ zaručiť, aby bol európsky trh práce otvorený pre všetkých. Na základe kodanského procesu pozostáva z rozvoja spoločných európskych rámcov a nástrojov, ktoré zlepšujú transparentnosť, uznávanie a kvalitu kompetencií a kvalifikácií, a zároveň uľahčuje mobilitu učiacich sa a pracujúcich. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) sú hlavné orgány zapojené do podpory spolupráce v oblasti OVP.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok