RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Szkolenia zawodowe

Edukacja, szkolenia, młodzież, sport

Obywatele muszą być zdolni do przyswajania nowych umiejętności, wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy. Edukacja i szkolenia zawodowe (VET) odgrywają kluczową rolę. Współpraca europejska w zakresie VET ma na celu zapewnić, aby europejski rynek pracy był otwarty dla wszystkich. W oparciu o proces kopenhaski obejmuje ona rozwój wspólnych europejskich ram i narzędzi w celu zwiększenia przejrzystości, uznawania oraz jakości kompetencji i kwalifikacji, a także ułatwienia mobilności osób uczących się i pracowników. Głównymi instytucjami zaangażowanymi we wspieranie współpracy w zakresie VET są Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) oraz Europejska Fundacja Kształcenia (ETF).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony