RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beroepsopleiding

Onderwijs, opleiding, jeugdzaken, sport

De burgers moeten de vaardigheden, kennis en competenties kunnen verwerven die zij in de huidige kenniseconomie nodig hebben. Beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) speelt daarbij een sleutelrol. De Europese samenwerking op het gebied van BOO heeft ten doel ervoor te zorgen dat de alle burgers toegang kunnen krijgen tot de Europese arbeidsmarkt. Deze samenwerking stoelt op het Kopenhagenproces en behelst de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese kaders en instrumenten ter bevordering van de transparantie, erkenning en kwaliteit van competenties en kwalificaties en ter vergemakkelijking van de mobiliteit van lerenden en werknemers. Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting voor opleiding (ETF) zijn de voornaamste instanties die samenwerking op het gebied van BOO ondersteunen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven