RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Profesionālā apmācība

Izglītība, apmācība, jaunatne, sports

Iedzīvotājiem jābūt iespējai iemantot jaunas prasmes, zināšanas un iemaņas, kas mūsdienās nepieciešamas uz zināšanām balstītā ekonomikā. Profesionālajai izglītībai un apmācībai (PIA) šajā ziņā ir galvenā loma. Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā iedibināta ar mērķi nodrošināt, ka Eiropas darba tirgus ir pieejams ikvienam. Tā sakņojas Kopenhāgenas procesā, un tās uzdevums ir izstrādāt vienotas Eiropas struktūras un instrumentus, kas uzlabo prasmju un kvalifikācijas pārredzamību, atzīšanu un kvalitāti un sekmē audzēkņu un strādājošo mobilitāti. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs ("Cedefop") un Eiropas Izglītības fonds (EIF) ir galvenās struktūras, kuru uzdevums ir atbalstīt sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums