RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Професионално обучение

Образование, обучение, младеж, спорт

Гражданите трябва да могат да усвояват изискваните от тях умения, знания и компетенции в съвременната икономика, почиваща върху устоите на познанието. Професионалното образование и обучение (ПОО) играе ключова роля. Европейското сътрудничество за ПОО цели да обезпечи, че европейският пазар на труда е отворен за всички. Въз основа на Процеса от Копенхаген, то се състои в разработването на общи европейски рамки и инструменти, които подобряват прозрачността, признаването и качеството на компетенциите и квалификациите, и същевременно улесняват мобилността на учащите и работниците. Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за обучение (ETF) са главните организации, ангажирани в подкрепата на сътрудничеството за ПОО.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата