RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cartea albă privind sportul

Prima iniţiativă de anvergură din domeniu la nivel european, această Carte albă prezintă orientări strategice privind rolul sportului în cadrul Uniunii Europene (UE), în special la nivel social şi economic.

ACT

Cartea albă privind sportul din 11 iulie 2007 prezentată de Comisia Europeană Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor şi Comitetului Economic şi Social European [COM(2007) 391 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această carte albă reprezintă principala contribuţie a Comisiei la tema sportului şi a rolului său în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni.

Cartea albă recunoaşte impactul pe care îl poate avea sportul asupra tuturor politicilor europene.

Documentul identifică în plus nevoile, precum şi specificităţile caracteristice lumii sportului.

În fine, cartea albă deschide perspective viitoare sportului la scară europeană, respectând totodată principiul subsidiarităţii, al autonomiei organizaţiilor sportive şi al dreptului comunitar.

Obiective

Cartea albă privind sportul vizează în principal:

 • să ofere orientări strategice;
 • să încurajeze dezbaterile privind probleme specifice;
 • să sporească vizibilitatea sportului în procesul decizional al Uniunii Europene;
 • să scoată în evidenţă nevoile şi specificităţile sectorului;
 • să identifice nivelul decizional adecvat pentru acţiunile viitoare.

Mai concret, prin intermediul acestei cărţi albe, Comisia intenţionează:

 • să asigure că domeniul sportului este pe deplin luat în considerare în toate politicile europene;
 • să sporească claritatea juridică în ceea ce priveşte aplicarea acquis-ului comunitar în materie de sport şi să contribuie astfel la îmbunătăţirea reglementării sportului în Europa.

Structură tematică

Cartea albă acoperă trei teme:

 • „rolul social al sportului”, adică definiţia sportului ca fenomen social;
 • „dimensiunea economică a sportului”, adică contribuţia sportului la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Europa;
 • „organizarea sportului”, adică rolul fiecăreia dintre părţile interesate (publice sau private, economice sau sportive) în gestionarea mişcării sportive.

Plan de acţiune

Un plan de acţiune purtând numele lui Pierre de Coubertin, ca omagiu adus părintelui Jocurilor Olimpice moderne, completează cartea albă.

În acest plan de acţiune, Comisia propune o serie de acţiuni concrete legate de aspectele sociale şi economice ale sportului cum sunt sănătatea, incluziunea socială, voluntariatul, educaţia sau relaţiile externe.

Planul de acţiune reia următoarele propuneri:

 • elaborarea unor orientări privind activitatea fizică, precum şi înfiinţarea unei reţele europene de promovare a sportului ca factor benefic pentru sănătate;
 • o mai mare coordonare a luptei împotriva dopajului la scară europeană;
 • acordarea unei etichete europene şcolilor care încurajează practicarea activităţilor fizice;
 • lansarea unui studiu privind voluntariatul în sport;
 • îmbunătăţirea incluziunii sociale şi a integrării prin sport prin intermediul programelor şi al fondurilor europene;
 • promovarea schimbului de informaţii, de experienţe şi de bune practici în materie de prevenire a incidentelor rasiste şi violente între forţele de aplicare a legii şi organizaţiile sportive;
 • consolidarea utilizării sportului ca instrument al politicii europene de dezvoltare;
 • elaborarea unor statistici care să permită cuantificarea impactului economic al sportului;
 • realizarea unui studiu privind finanţarea publică şi privată a sportului;
 • o evaluare a impactului activităţilor agenţilor jucătorilor, precum şi a valorii adăugate pe care ar putea-o aduce o eventuală intervenţie europeană în acest domeniu;
 • o mai bună structurare a dialogului privind sportul la nivel european, în principal prin organizarea unui forum sportiv anual;
 • o intensificare a cooperării interguvernamentale în materie de sport;
 • promovarea înfiinţării unor comitete europene pentru dialog social în sectorul sportului şi a sprijinului acordat angajatorilor şi salariaţilor.

Monitorizare

Comisia va asigura monitorizarea iniţiativelor prezentate în această carte albă prin intermediul unui dialog structurat care va reuni toate părţile interesate din lumea sportului:

 • federaţiile sportive europene;
 • organizaţiile tutelare sportive europene, în mod special Forul Olimpic European (EOC), Comitetul Paralimpic European (EPC) şi organizaţiile sportive neguvernamentale europene;
 • organismele tutelare sportive naţionale, precum şi comitele olimpice şi paralimpice naţionale;
 • alte părţi interesate din mediile sportive reprezentate la nivel european, inclusiv partenerii sociali;
 • alte organizaţii europene şi internaţionale (organe ale Consiliului Europei şi ale Naţiunilor Unite, UNESCO, OMS etc.).

Context

Sportul, în calitatea sa de fenomen social şi economic, contribuie la realizarea obiectivelor strategice de solidaritate şi prosperitate ale Uniunii Europene. Sportul se bazează pe noţiuni ca pacea, toleranţa, înţelegerea reciprocă şi educaţia, care corespund idealului european.

Sportul se confruntă în prezent cu fenomene noi, printre care presiunea comercială, traficul cu fiinţe umane, dopajul, rasismul, violenţa, corupţia şi spălarea de bani.

Consiliul European a recunoscut rolul esenţial al sportului în declaraţia sa din decembrie 2000. Consiliul European din iunie 2007 a definit mandatul Conferinţei interguvernamentale. Acesta prevede ca o dispoziţie din viitorul tratat să fie consacrată sportului.

Această carte albă este rezultatul consultărilor extinse ale comitetelor olimpice, federaţiilor sportive şi statelor membre pe care Comisia le-a întreprins începând din 2005.

Ultima actualizare: 26.09.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii