RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Šport

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Šport, či už praktizovaný na profesionálnej alebo na amatérskej úrovni, pravidelne či príležitostne, sa stal jednou z najrozšírenejších ľudských činností. Šport nemá len pozitívny vplyv na zdravotný stav, ale prispieva aj k sociálnej integrácii, je súčasťou neformálneho vzdelávacieho procesu, podporuje medzikultúrne výmeny a vytvára zamestnanosť v rámci Európskej únie (EÚ). Športová politika zostáva výlučne medzivládnou záležitosťou. Napriek tomu európske inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu, nielen pokiaľ ide o konzultáciu a podporu športu vo všeobecnosti, ale aj čo sa týka jeho úlohy v rámci hospodárstva a spoločnosti alebo jeho podielu na boji proti rasizmu, násiliu a užívaniu drog.

Pozrite tiež:

  • Webová lokalita Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru zameraná na šport (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok