RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Plan de lucru pentru sport pentru perioada 2011-2014

Pentru consolidarea cooperării europene în domeniul sportului, Consiliul adoptă o serie de acţiuni specifice care vor trebui puse în aplicare de către Comisie şi de către statele membre ale Uniunii Europene (UE) în perioada 2011-2014.

ACT

Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind un plan de lucru european pentru sport pentru perioada 2011-2014 [JO C 162 din 1.6.2011].

SINTEZĂ

În urma Tratatului de la Lisabona, sportul a devenit un domeniu de competenţa Uniunii Europene (UE), în care aceasta poate sprijini, coordona şi completa acţiunile statelor sale membre. Promovând o creştere durabilă, inteligentă şi favorabilă incluziunii, precum şi crearea de locuri de muncă, sportul contribuie în acelaşi timp la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Sportul are, în plus, efecte pozitive asupra incluziunii sociale, educaţiei şi formării profesionale, sănătăţii publice şi îmbătrânirii active.

Pentru a dezvolta dimensiunea europeană a sportului, Consiliul aprobă un plan de lucru pe trei ani în care descrie amănunţit acţiunile care vor trebui puse în aplicare de către statele membre şi de către Comisie.

Sunt identificate trei teme prioritare, însoţite de acţiuni pentru perioada 2011-2014:

 • Integritatea sportului, în special combaterea dopajului şi a aranjării meciurilor. Acţiunile definite în acest sens sunt:
  • pregătirea unui proiect de observaţii UE în scopul revizuirii codului mondial antidopaj al Agenţiei Mondiale Antidoping (EN) (FR);
  • dezvoltarea unei dimensiuni europene a integrităţii în sport axate pe combaterea aranjării meciurilor;
  • elaborarea unor principii de transparenţă cu privire la buna guvernanţă şi organizare în sport;
  • abordarea chestiunilor legate de accesul la profesia de agent sportiv şi supervizarea acesteia, precum şi de transferurile între echipele sportive (în special, a chestiunii reglementării transferului tinerilor jucători).
 • Valorile sociale ale sportului, în special sănătatea, incluziunea socială, educaţia şi voluntariatul. Vor trebui realizate următoarele acţiuni:
  • pregătirea unei propuneri de orientări europene privind „carierele duble” menite să asigure că tinerii atleţi beneficiază de învăţământ de calitate în paralel cu antrenamentul sportiv;
  • urmărirea includerii calificărilor referitoare la sport în cadrul naţional al calificărilor cu trimitere la Cadrul european al calificărilor;
  • explorarea modalităţilor de promovare a activităţii fizice benefice pentru sănătate şi a participării la activităţi sportive pentru toţi.
 • Aspectele economice ale sportului, în special finanţarea durabilă a activităţilor sportive pentru toţi şi elaborarea de politici bazate pe elemente concrete. Din această perspectivă, sunt definite două acţiuni:
  • promovarea obţinerii de date pentru măsurarea beneficiilor economice aduse de sectorul sportului din UE;
  • consolidarea mecanismelor de solidaritate financiară între sportul profesionist şi sportul de masă.

Punerea în aplicare

Punerea în aplicare a planului de lucru va fi sprijinită de grupuri de experţi create de Comisie şi de statele membre ale UE în următoarele domenii: combaterea dopajului, buna guvernanţă în sport, educaţia şi formarea în domeniul sportului, sănătatea şi participarea, statisticile sportive, finanţarea durabilă a sportului.

Comisia trebuie să colaboreze cu mişcarea sportivă şi cu organizaţiile competente la nivel naţional, european şi internaţional. Până la sfârşitul anului 2013, Comisia va prezenta un raport de evaluare a punerii în aplicare a planului de lucru.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 18 ianuarie 2011 – Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului [COM(2011) 12 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Cartea albă privind sportul din 11 iulie 2007 prezentată de Comisia Europeană Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor şi Comitetului Economic şi Social European [COM(2007) 391 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 24.10.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii