RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A 2011–2014-es időszakra vonatkozó sportra irányuló munkaterv

Az európai együttműködésnek a sport területén történő erősítése érdekében a Tanács egy sor konkrét intézkedést fogad el, amelyeknek a 2011–2014-es időszak alatti végrehajtása a Bizottság és az Európai Unió (EU) országainak feladata.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2011–2014) [HL C 162., 2011.6.1.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Lisszaboni Szerződés a sportot az Európai Unió (EU) hatáskörébe helyezi, amely által az Unió támogathatja, koordinálhatja és kiegészítheti tagállamai tevékenységeit. A fenntartható, intelligens és inkluzív növekedés, valamint a munkahelyteremtés érdekében a sport hozzájárul az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez is. A sport ezenkívül pozitív hatással van a társadalmi befogadásra, az oktatásra és képzésre, a közegészségügyre és az aktív időskorra.

A sport európai dimenziójának fejlesztése céljából a Tanács egy hároméves munkatervet hagy jóvá, amely részletezi az intézkedéseket, amelyek végrehajtása a tagállamok és a Bizottság feladata.

Három kiemelt témát jelöltek meg, amelyeket a 2011–2014 közötti időszak intézkedései kísérnek:

 • A sport integritása, különös tekintettel a dopping és a „bundázás” elleni küzdelemre. Az e tekintetben megállapított intézkedések a következők:
  • az EU észrevétel-tervezeteinek elkészítése a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (EN) (FR) szabályzatának felülvizsgálatához;
  • a sport integritása európai dimenziójának a kidolgozása, a „bundázás” elleni küzdelemre helyezve a hangsúlyt;
  • a jó irányítással és a jó szervezéssel kapcsolatos átláthatósági elvek kidolgozása;
  • a sportügynöki szakmában való elhelyezkedés lehetőségeihez és a szakma felügyeletéhez kapcsolódó kérdések, valamint a csapatsportok területén való átigazolásokhoz, beleértve különösen a fiatal játékosokra vonatkozó átigazolási szabályokhoz kapcsolódó kérdés megvizsgálása.
 • A sport társadalmi értéke, különös tekintettel az egészségre, a társadalmi befogadásra, az oktatásra és az önkéntességre. A következő intézkedéseket kell megvalósítani:
  • a „kettős karrierekre” vonatkozó európai iránymutatás-javaslatok elkészítése, amelyek célja, hogy a fiatal atléták a sportedzésekkel párhuzamosan minőségi oktatásban is részesüljenek;
  • a sporttal kapcsolatos képesítések nemzeti képesítési keretrendszerekbe történő felvételét követő intézkedések, hivatkozva az európai képesítési keretrendszerre;
  • az egészséget javító fizikai tevékenységek és a sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása.
 • A sport gazdasági vonatkozásai, különös tekintettel a sport fenntartható finanszírozására és a tapasztalaton alapuló szakpolitika kidolgozására. Ebben a tekintetben két intézkedést határoztak meg:
  • az EU sportágazata gazdasági hasznának mérését célzó adatgyűjtés elősegítése;
  • a professzionális sport és a tömegsport közötti pénzügyi szolidaritási mechanizmusok megszilárdítása.

A munkaterv végrehajtása

A munkaterv végrehajtását a Bizottság és az EU országai által felállított szakértői csoportok fogják támogatni a következő területeken: a dopping elleni küzdelem, a sport területén folytatott jó kormányzás, sportoktatás és -képzés, egészség és részvétel, sportstatisztikák, fenntartható sportfinanszírozás.

A Bizottságnak együtt kell működnie a sportmozgalmakkal és az illetékes szervezetekkel nemzeti, európai és nemzetközi szinten. A Bizottság 2013 végéig jelentést nyújt be, amelyben értékeli a munkaterv végrehajtását.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. január 18.) – A sport európai dimenziójának fejlesztése [COM(2011) 12 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az Európai Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Régiók Bizottságához és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz benyújtott fehér könyv a sportról (2007. július 11.) [COM(2007) 391 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 24.10.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére