RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Livslångt lärande

Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Livslångt lärande är absolut nödvändigt för att främja konkurrenskraften i en kunskapsbaserad ekonomi. Det omfattar alla nivåer av utbildning och yrkesutbildning under hela livet, samt olika former av inlärning. Syftet med livslångt lärande är att ge medborgarna verktyg för självförverkligande, social integration och deltagande i det kunskapsbaserade samhället. För att bidra till att nå dessa mål är nu programmen Comenius för skolor, Erasmus för högre utbildning, Leonardo da Vinci för yrkesutbildning och yrkesinriktad undervisning samt Grundtvig för vuxenutbildning samlade under ett enda program, dvs. programmet för livslångt lärande.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början