RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Koncept celoživotného vzdelávania je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť znalostnej ekonomiky. Vzťahuje sa na všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy a týka sa všetkých etáp života, ako aj rozličných foriem učenia. Celoživotné vzdelávanie má za cieľ poskytovať občanom nástroje osobného rozvoja, sociálnej integrácie a účasti na znalostnej ekonomike. Programy Comenius (pre školy), Erasmus (pre vyššie vzdelávanie), Leonardo da Vinci (pre odborné vzdelávanie a prípravu) a Grundtvig (pre vzdelávanie dospelých), ktoré sú teraz zjednotené v rámci Programu celoživotného vzdelávania, prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok