RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Celoživotní učení

Vzdělávání, odborná příprava, mládež, sport

Celoživotní učení je zásadní pro konkurenceschopnost znalostní ekonomiky. Vztahuje se na všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy a týká se všech fází života, stejně jako různých forem učňovského vzdělávání. Celoživotní vzdělávání má za cíl poskytovat občanům nástroje pro osobní rozvoj, sociální integraci a účast na znalostní ekonomice. K dosažení těchto cílů přispívají programy Comenius (pro školy), Erasmus (pro vyšší vzdělávání), Leonardo da Vinci (pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu) a Grundtvig (pro vzdělávání dospělých); nyní jsou sdružené v Programu celoživotního učení.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky