RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Обучение през целия живот

Образование, обучение, младеж, спорт

Концепцията за обучение през целия живот е много важна за конкурентоспособността на икономиката, почиваща върху устоите на познанието. Тя се прилага към всички нива на образование и обучение и засяга всички етапи от живота, както и различните форми на чиракуване. Обучението през целия живот цели да предостави на гражданите средства за лично развитие, социална интеграция и участие в икономиката, почиваща върху устоите на познанието. Програмите „Коменски” (за училищата), „Еразъм” (за висшето образование), „Леонардо да Винчи” (за професионалното обучение и образование) и „Грюндвиг” (за обучението на възрастните), сега обединени под шапката на програмата „Обучение през целия живот”, допринасят за постигането на тези цели.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата