RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională

Recomandarea stabileşte un nou instrument de referinţă menit să sprijine statele membre şi ţările participante pentru a dezvolta, îmbunătăţi, orienta şi evalua calitatea propriilor sisteme de educaţie şi formare profesională. Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii este menit să stimuleze transparenţa şi, astfel, mobilitatea, oferind un instrument comun pentru dezvoltarea unor practici de gestionare a calităţii.

ACT

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională [Jurnalul Oficial C 155 din 8.7.2009].

SINTEZĂ

Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii este un nou instrument de referinţă menit să sprijine autorităţile statelor membre să promoveze şi să monitorizeze îmbunătăţirea sistemelor lor de educaţie şi formare profesională (EFP).

Mecanismele de asigurare a calităţii pot fi folosite ca o abordare sistematică pentru modernizarea sistemelor educaţionale, în special prin îmbunătăţirea eficacităţii formării. Prin urmare, acestea ar trebui să stea la baza fiecărei iniţiative politice în domeniul EFP.

Statele membre sunt invitate să dezvolte şi să utilizeze acest instrument în mod voluntar. Principalii utilizatori ai cadrului de referinţă vor fi autorităţile naţionale şi regionale, precum şi organismele publice şi private responsabile cu asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii EFP.

Aplicare

Ca instrument de referinţă, cadrul oferă sugestii metodologice pentru a ajuta statele membre să evalueze în mod clar şi coerent dacă măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii sistemelor lor EFP au fost implementate şi dacă este necesară revizuirea acestora.

Metodologia propusă de cadrul de referinţă se bazează pe:

  • un ciclu care constă din patru faze (planificare, punere în aplicare, evaluare şi revizuire) descrise pentru furnizorii/sistemele EFP;
  • criterii de calitate şi descriptori reprezentativi pentru fiecare fază a ciclului (anexa I);
  • indicatori comuni pentru evaluarea obiectivelor, metodelor, procedurilor şi rezultatelor formării – unii indicatori trebuie să se bazeze pe date statistice, iar alţii sunt de ordin calitativ (anexa II).

Recomandarea pune accentul pe o cultură a îmbunătăţirii calităţii şi a responsabilităţii la toate nivelurile, şi anume la nivelul sistemelor EFP, al furnizorilor EFP şi la nivelul acordării calificărilor. Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională acordă importanţă autoevaluării sistematice. Cadrul include mecanisme de evaluare internă şi externă care trebuie definite de statele membre. Aceasta va permite colectarea de feedback în legătură cu progresele realizate.

Pe baza cadrului de referinţă, statele membre ar trebui să dezvolte abordări pentru îmbunătăţirea sistemelor lor naţionale de asigurare a calităţii, până cel târziu la 18 iunie 2011. Toate părţile interesate ar trebui să se implice în această activitate de dezvoltare.

Reţeaua europeană de asigurare a calităţii

Recomandarea încurajează statele membre să participe în mod activ la Reţeaua europeană de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, ca o bază pentru dezvoltarea în continuare a unor principii şi instrumente comune în vederea îmbunătăţirii calităţii EFP la nivel naţional, regional şi local.

De asemenea, recomandarea încurajează statele membre să desemneze puncte naţionale de referinţă pentru asigurarea calităţii EFP, care să reunească organismele competente şi să implice toate părţile interesate la nivel naţional şi regional. Aceste puncte de referinţă ar trebui să promoveze dezvoltarea dinamică şi concretă a cadrului la nivel naţional, să sprijine autoevaluarea statelor membre şi a activităţii reţelei şi să disemineze informaţiile relevante tuturor părţilor interesate.

Context

Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională face parte dintr-o serie de iniţiative europene menite să încurajeze mobilitatea. Acesta va facilita punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor (CEC) şi a Sistemului european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET).

Recomandarea este un răspuns la rezoluţiile Consiliului European de la Barcelona din 2002, care a stabilit drept obiectiv ca sistemele europene de educaţie şi formare să devină o referinţă la nivel mondial până în 2010. Aceasta se înscrie, de asemenea, în contextul procesului de la Copenhaga pentru relansarea cooperării în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Ultima actualizare: 15.01.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii